• ANALIZË - Praktikat e mira të bashkëpunimit Shoqëri Civile - Autoritete Publike

  Shkarko
 • ANALIZË - Vullnetarizëm për zhvillim "Zhvillimi i kornizës ligjore për njohjen dhe promovimin e vullnetarizmit në Kosovë"

  Shkarko
 • ANALIZË - Korniza ligjore për çështjet fiskale të OJQ-ve në Kosovë

  Shkarko
 • Shoqëria Civile dhe shërbimet publike

  Shkarko
 • Raporti vjetor i Platformës CiviKos 2014

  Shkarko
 • Raporti i Platformës CiviKos 2012-2013

  Shkarko
 • Raporti i auditorit 2013 - CiviKos

  Shkarko
 • Raporti i Auditorit 2012 - CiviKos

  Shkarko