• RAPORT I MONITORIMIT - ZBATIMI I STRATEGJISË QEVERITARE PËR BASHKËPUNIM ME SHOQËRINË CIVILE 2019-2023_2

  Shkarko
 • Konsultimet publike gjatë vitit 2022 (Infografikë)

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social në Kamenicë

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social në Kamenicë - Infografikë

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social në Pejë - Infografikë

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social në Pejë

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social në Rahovec - Infografikë

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social në Rahovec

  Shkarko
 • Raport nga Grupi i Auditimit Social Janjevë - Infografikë

  Shkarko