Përmbledhja vizuale e serisë së dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”

Gjeni këtu përmbledhjen vizuale të serisë se dytë dhe të fundit të punëtorive në kuadër të të projektit “You cannot be what you cannot see”, i mbështetur nga Community Development Fund - CDF dhe dhe Agjencisë Suedeze për Zhvillim dhe Bashkëpunim Ndërkombëtar (#SIDA). Seria e dytë është fokusuar rreth avokimit dhe strategjive për avokim të organizatave në komunën e Dragashit, Klinës dhe Kamenicës. << Kthehu mbrapa