Projektet

 • 17 Janar 2020

  Komuna Transparente, Efektive dhe Llogaridhënëse -TEAM

  Ky projekt u mbështet nga DAI - USAID Project. Lexo më shumë

 • 01 Janar 2020

  Asistenca Teknike Mbështetje për Kosovën

  This project was developed as part of the ‘Technical Assistance Support for Kosovo’ project, managed by the European Center for Not-for-Profit Law... Lexo më shumë

 • 31 Janar 2019

  Mbështetja e CiviKos për mobilizimin e OShC-ve dhe organizimin e konsultimeve rajonale në mbështetje të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-se - 2

  Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team. Lexo më shumë

 • 01 Janar 2019

  Mbështetja e CiviKos për mobilizimin e OShC-ve dhe organizimin e konsultimeve rajonale në mbështetje të Qëllimeve të Zhvillimit të Qëndrueshëm SDG-se - 1

  Ky projekt financohet nga United Nations Kosovo Team. Lexo më shumë

 • 01 Qershor 2018

  Drejt një Pjesëmarrjeje Gjithëpërfshirëse në Hartimin e Politikave

  Ky projekt është financuar nga Fondi Hollandez për Partneritete Rajonale / Matra. Lexo më shumë

 • 01 Qershor 2018

  Zbatimi i Strategjisë së Platformës CiviKos 2015 - 2017, dhe Forcimi i Sekretariatit të Platformës CiviKos

  Ky projekt u financua nga Zyra Zvicerane për Bashkëpunim në Kosovë dhe Ministria e Punëve të Jashtme e Danimarkës (Danida). Lexo më shumë

 • 28 Shkurt 2017

  Ndihmë për Platformën CiviKos- Përgatitja e planit të veprimit të Strategjisë së re të Qeverisë

  Ky projekt u financua nga TACSO. Lexo më shumë

 • 05 Mars 2015

  Duke punuar se bashku - faza I

  Platforma CiviKos ka implementuar projektin "Duke punuar së bashku. Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve... Lexo më shumë

 • 13 Nëntor 2014

  Duke punuar së bashku - faza II

  Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë – Faza e dytë
  Kohëzgjatja: Nëntor 2014 – nëntor... Lexo më shumë