Projektet

  • 13 Nëntor 2014

    Duke punuar së bashku - faza II

    Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë – Faza e dytë
    Kohëzgjatja: Nëntor 2014 – nëntor... Lexo më shumë