Projektet

 • 15 Maj 2022

  Programi për Angazhimin e Qytetarëve

  Programi për Angazhim Qytetar është një projekt pesë-vjeçar i dizajnuar për të mbështetur OShC-të që të krijojnë konstituencat përmes... Lexo më shumë

 • 11 Maj 2022

  Think Balkans

  "Instrumenti i Bashkëpunimit për OShC-të e Ballkanit Perëndimor - THINK BALKANS"
  Duke modeluar në platformën Think Visegrad – V4 Think Tank... Lexo më shumë

 • 11 Maj 2022

  Nise Muhabetin

  Vazhdimi i Fushatës ‘Vendose maskën’ e iniciuar me anëtarët e CiviKos. Promovimi i rregullave të vaksinimit dhe anti-covid përmes... Lexo më shumë

 • 11 Maj 2022

  Përforcimi i zërave lokalë nëpërmjet pjesëmarrjes aktive

  Rritja e bashkëpunimit ndërmjet OSHC-ve lokale dhe qytetarëve për adresimin e nevojave dhe sfidave në nivel lokal në gjashtë komunat e fokusit... Lexo më shumë

 • 11 Maj 2022

  Zbutja e ndikimit të pandemisë COVID-19 në OSHC-të që ofrojnë shërbime

  Hartimi i praktikave ekzistuese për kontraktimin e shërbimeve për OSHC-të dhe mbështetja e Këshillit për bashkëpunim me shoqërinë civile... Lexo më shumë

 • 11 Maj 2022

  Asistencë Teknike për CiviKos për politikat AML/FT

  Rritja e ndërgjegjësimit dhe rritja e kapaciteteve të OSHC-ve për të punuar me autoritetet për ligjin LPP/FT dhe politikat e heqjes së rrezikut... Lexo më shumë

 • 01 Prill 2021

  You cannot be what you cannot see

  Ky projekt synon forcimin e organizatave të nivelit lokal dhe iniciativave bazë përmes aktiviteteve shumëdimensionale siç janë punëtoritë e... Lexo më shumë

 • 31 Mars 2021

  Build Back Better

  Ky projekt po implementohet në partneritet të ngushtë me UN Kosovo Team përfshirë UNFPA Kosovë, UN Women Kosovo, UNDP Kosovo, UNICEF Kosovo... Lexo më shumë

 • 24 Gusht 2020

  Ri-formësimi i Shoqërisë Civile në Kosovë si Pasojë Pandemisë COVID-19

  Ky projekt është financuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri të Hapur (KFOS). Lexo më shumë