Projektet

Duke punuar se bashku - faza I

Platforma CiviKos po implementon projektin "Duke punuar së bashku. Drejt një marrëdhënie pune produktive mes shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë", një projekt i financuar nga BE, i menaxhuar nga Zyra e Bashkimit Evropian në Kosovë dhe i bashkëfinansuar nga Fondacioni i Kosovës për Shoqëri të Hapur (KFOS). Objektivi kryesor i këtij projekti është të kontribuojë për një qeverisje të mirë, integrim evropian, dhe një shoqëri civile aktive në Kosovë përmes sigurimit të bashkëpunimit të mirë ndërmjet shoqërisë civile dhe autoriteteve në Kosovë. Kohëzgjatja e projektit është Prill 2013 – Shtator 2014.

<< Kthehu mbrapa
  • MATRICA E MONITORIMIT

    Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

    Matrica
  • Antarësohu