Projektet

Drejt një Pjesëmarrjeje Gjithëpërfshirëse në Hartimin e Politikave

Ky projekt është financuar nga Fondi Hollandez për Partneritete Rajonale / Matra.

Qëllimi i projektit: Qëllimi kryesor i këtij projekti është të mbështesë zbatimin e Objektivit të Parë Strategjik të Strategjisë së Qeverisë për bashkëpunim me shoqërinë civile; përmes zbatimit të parimeve të konsultimit dhe bashkëpunimit publik duke forcuar organizatat e shoqërisë civile për të marrë pjesë në mënyrë efektive në proceset e vendimmarrjes.

 

Kohëzgjatja: 01.06.2017 - 31.05.2018

 

<< Kthehu mbrapa