• Leadership Development Association Albania

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Leadership Development Association Albania

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata për Zhvillimin e Turizmit Rural LAÇi

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Politeia

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra e Pavarur Kulturore Informative Rinore "ELITA"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Initiative for Kosova Community

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e ekologëve "EKOSISTEMI"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa për Progres (INPO)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ ACCESS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • New Social Initiative - NSI

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • NGO REC

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Action for Social and Economic Development - ASED

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Progress Integration and Multiethnic Equity

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Unioni i Punetoreve Social te Kosoves

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Civil Development Organisation

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Drita Jone

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për Promovimin e Drejtave të Grave

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • AKTIV

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • KosovaARS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Forumi Per Zhvillim dhe Demokraci - FODEM

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Center for Education and Community Development - Friends

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa per Zhvillimin e Bujqesise se Kosoves (IADK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Mitrovica Rock School

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ Kelmendi

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Pasioni Rinor"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Mitrovica women association for human rights - MWAHR

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra per aftesimin e grave dhe femijeve per regjionin e Shales

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra per aftesimin e grave dhe femijeve per regjionin e Shales

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Color ART

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Gjeomjedisi

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Nacionale e Vezhguesve te Kosoves (QNVK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për demokratizim të shoqëris civile Koralet

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra e Gruas Prehja

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Shtëpia e shokëve"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Mundësia

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Me dorë në zemër

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Little People of Kosova

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Council for Peace and Tolerance

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Community Building Mitrovica- CBM

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • 7 Arte

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Vision 02

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Anibar

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • George Williams Youth Association in Kosovo

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Medica Gjakova

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Solidar Suisse

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Rinore "At Lorenz Mazreku"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa e Femrës Kosovare (IFK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Forumi për Integrime dhe Zhvillim (FIZH)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për Arsim dhe Këshillim Profesional GjNK

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra e Shoqerise Civile Gjakove (QSHC)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Udruzenje Bosnjaka "OAZA"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata për Mbrojtjen e Bjeshkëve të Nemuna "ARNIKA"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Gruas "Zana"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata Afariste e Gruas SHE-ERA

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "VENERA"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "KOHA"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Komunikimi Social (KOMS)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Childproof/Cipof

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Fondacioni Lumbardhi

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata Jo-qeveritare Thy

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Sakuntala

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Center for Education and Training - Prizren

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata për Mbrojtjen e Zogjëve

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e te Drejtave të Pacientëve në Kosovë PRAK

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Institute for Sustainability and Development of Youth - ISDY

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Doku Fest

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Bosnjaka Kosova I Dijaspore - Ustrajnost - Durchhalten

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • SHL - Kosova

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • EEKOS-Sani

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra per perkrahje dhe keshillim te femres "Dora Dores"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Omladinska Organizacija Krusevo

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Rromani Baxt

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Rinore - Prizren

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Durmish Asllano"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • European Union Integration Resource Center (EUIRC)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Emancipimi Civil Ma Ndryshe (EC MA NDRYSHE)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Bosnjacki Savjet Kosova (BSK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Academy for Training and Technical Assitance (ATTA)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Society for Education and Entrepreneurship Development

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Per Informim dhe Permiresim Social

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata per Integrim dhe Zhvillim Social "Follow up"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • For Change / Për ndryshim

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata Jeto, Vepro dhe Krijo

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti Kosovar i Edukimit Cilesor

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ HAVE HOPE

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa per Zhvillim Lokal

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti per Lidership, Menaxhim dhe Hulumtime (ILMH)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • HOPE Lipjan - Human Opportunities, Participation and Engagement

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Cultural Association Vakuum

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Balkans Policy Research Group (BPRG)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Leadership and Growth Council - LGC

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Grave në Sektorin e Energjisë në Kosovë

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Klubi Alpin Prishtina

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Open Data Kosovo

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Development Network

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovo Advocacy Group-KAG

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovo Forum for Inclusive Society KFIS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovo Forum for Inclusive Society KFIS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • EcoKosWomen

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata për Këshillime Financiare dhe Mbrojtje të Investimeve

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Akademia Profesionale Infinit

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • General Youth Education of Kosovo (GYEK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OMNICULT

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata për Hulumtime Ekonomike dhe Sociale

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata per femijet pa kujdes prinderor OFAP

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Yellow

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Institute for Policy Analysis

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • SIT - Qendra per Keshillim, Sherbime Sociale dhe Hulumtim

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Akropoli i Ri

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Sbunker

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ BLIRI

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Fondacioni Shtatëmbëdhjetë

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti për Përkrahje Strategjike

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata Kosovare per Talent dhe Arism - TOKA

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • ECOPAN

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Institucioneve Mikrofinanciare te Kosoves (AMIK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e artisteve te vegjel dhe te rinj"Amadeus"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Mamive të Kosovës

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra e Edukimit Joformal Praktika - QEJP

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa për Drejtësi dhe Barazi

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Agjensioni për shërbime social edukative "Shpresa e Jetës"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Information and Development Initiatives for Kosovo

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovo CSR Network

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Fondacioni Kosovar për Ndermarrjet Sociale

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti per Zhvillim dhe Integrim-IZHI

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Kosovës per Marketing të Veshmbathjeve

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Free Libre Open Source Software Kosova

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • LENS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata për Edukim, Barazi dhe Zhvillim

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Business Consultants Council

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • GAIA

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për Promovimin e Familjes së Shëndoshë

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Çohu

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Foundation Kosovo-Luxembourg

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Engineers Without Borders Kosova- EWB-K

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Rrjeti Informativ Alternativ-RRIA

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti për Studime të Pavarura Politike dhe Mediale/Independent Institute for Political and Media Studies-IPMS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Gracancka Inicijativa, za odrzivi razvoj GIOR

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për Etikë, Transparencë dhe Integritet/ Center for Ethics, Transparency and Integrity

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Voice of Roma Ashkali and Egyptians VORAE

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Rritu

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Fondacioni Kosovar Trashëgimia Kulturore pa Kufij

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Sot Drejtë të Ardhmes / Today Towards Future (TF)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Germin

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Bletareve "LLAPI" Podujevë - SHB "LLAPI"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra e Grave Optimiste

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • 3E - Edukim per Energji dhe Ambient

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra per Studime Urbane "URBANIAK"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Democracy Plus

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime ICHAT

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • NEW ELITE OF GENTELEMEN'S

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Veprimet Tona

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Development Research Innovation Training- DRIT

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Gruas "Violete"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Education for Development

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Levizja per Bashkim dhe Progres

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti Balkanik per Hulumtime Financiare

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Art FREE

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Stacion-Qendra per Art Bashkohor

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Per Mbrojtjen e Grave dhe Femijeve QMGF

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovos Architecture Foundation KAF

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ ETEA

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Business Support Centre Kosovo - BSCK

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ DEVELOP

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Peer Education Network PEN

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Trashëgimia Kulturore Mbarëkombëtare

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Per Mbrojtjen e Grave dhe Femijeve QMGF

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Akcioni për Nëna dhe Fëmijë

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Arta

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ Horizonti 21

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Programi per Gra "Beyond the Rainbow"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • QKLKGJ “Jeta/Vita"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovo Foundation for Open Society (KFOS)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Evolution Dance

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Grave te Policise se Kosoves

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra per Trajnime dhe Studime Gjinore

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Kosovare per Studim te Sigurise (QKSS)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosova Population Foundation KOPF

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Hope for Natural Resources

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Green Art Centre Prishtina

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Asociacioni i Ndërmarrësve të Rinje të Kosovës

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Institute for Sustainibility and Development of Youth (ISDY)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ Lets Shine Together

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Organizata Rinore AKTI

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Social Housing and Property Rights in Kosovo

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovo Education for Sustainable Development-KESD

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ Agro-Vet Development

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti per Kriminologji dhe Kriminalistike

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Keshilli i Prishtines per Marredhenie me Jashte - KPMJ

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kori i Femrave "Lira"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kori i Femrave "Lira"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Rrjeti i Organizatave te Grave Rome, Ashkali dhe Egjiptase te Kosoves

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "LADY"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Civil Rights Program Kosovo - CRPK

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ Konsumatori

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • The Ideas Partnership

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • IPKO Foundation

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Centre for Political Courage - CPC

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Developing Together

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Women for Women International

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata Kosovare e Psikologeve te Rinj

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Fondacioni Together Kosova - FTK

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra per Hulumtim Dokumentim dhe Publikim

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • News Agency Kosova Live

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • National Analysis Centre for European Law

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • European Centre for Minority Issues

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Youth Association for Human Rights (YAHR)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • The American Chamber of Commerce in Kosovo (AmCham)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Sport Sans Frontiere

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • SOS Fshaterat e Femijeve

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata për Teknologji të Informacionit dhe Telekomunikimit të Kosovës (STIKK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata Kosovare për të Drejtat e Njeriut dhe Fëmijës (KAHCR)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata Humanitare Bamirëse e Kosovës - Nëna Terezë

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e të verbërve e Republikës së Kosovës (SHVDP)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e Paraplegjikëve dhe Paralizës së Fëmijëve të Kosovës - HANDIKOS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Shoqata e juristëve "NORMA"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • RIINVEST INSTITUTE

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Ridea

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për zhvillimin e Arteve - ARTPOLIS

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra për Politika dhe Avokim (QPA)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Kosovare për Studime Gjinore (QKSGJ)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Qendra Kosovare për Rehabilitimin e të Mbijetuarve të Torturës (QKRMT)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ VISTA

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Integra"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Nisma e të Rinjëve për të Drejtat e Njeriut - YIHR

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Lëvizja FOL

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosovar Civil Society Foundation (KCSF)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosova Education Center (KEC)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Kosova Democratic Institute (KDI)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Klubi Avokues për Personat me Aftësi të Kufizuara në Kosovë (KAPAK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • KIPRED

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Këshilli Rinor Kosovar (KYC)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Instituti Ballkanik i Politikave - IPOL

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa për Ide dhe Alternativa

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Iniciativa Kosovare për Stabilitet (IKS)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Gratë në Biznes (GnB)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Fondacioni për Mbrojtjen e Mjedisit (FMM)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Down Syndrome Kosova (DSK)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Demokracia për Zhvillim (D4D)

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • One Planet

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Balkan Sunflowers in Kosova

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Advocacy Training and Resource Center- ATRC

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Action for Nonviolence and Peacebuilding - ANP

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344211895
  E-mail: anp_kos@yahoo.com

 • SH.B.G. Dardana

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344992991
  E-mail: kadrije_mustafa2@hotmail.com

 • OJQ Handikos

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38349385813

 • OJQ "Fortesa"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38343777342
  E-mail: ngo-fortesa@hotmail.com

 • DardanaPress

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344304952
  E-mail: dardanapress@hotmail.com

 • NGO - NOPM

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344291127
  E-mail: ngo.nopm@gmail.com

 • Kosovo Center for International Cooperation - KCIC

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344177320
  E-mail: ngo.kcic@gmail.com

 • OJQ "Gruaja Hyjnore"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344446186
  E-mail: gruajahyjnore@gmail.com

 • SHFMU Ismet Rraci

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • YMCA Movement

  Adresa:

  Pejë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: office@ymcakosovo.com

 • Handikos

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Indira"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Childproof-CIPOF

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: info.cipof@gmail.com

 • OJQ "Alma"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Zana"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "ViSioni 02"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: visioni02ojq@gmail.com

 • NVO "DOG" Dragas

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • KF Opoja

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: dritatni_05@hotmail.com

 • Integrimi i Rinisë në Shoqëri - Dragash

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Guri i zi

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Bëhu zë

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: behuze@gmail.com

 • Këshilli i nxënësve

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: tarbenita@gmail.com

 • Mëso me mua

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: meleqeavdullahi@gmail.com

 • Avoko

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344244948
  E-mail: ojq.avoko@gmail.com