• Action for Nonviolence and Peacebuilding - ANP

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344211895
  E-mail: anp_kos@yahoo.com

 • SH.B.G. Dardana

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344992991
  E-mail: kadrije_mustafa2@hotmail.com

 • OJQ Handikos

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38349385813

 • OJQ "Fortesa"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38343777342
  E-mail: ngo-fortesa@hotmail.com

 • DardanaPress

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344304952
  E-mail: dardanapress@hotmail.com

 • NGO - NOPM

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344291127
  E-mail: ngo.nopm@gmail.com

 • Kosovo Center for International Cooperation - KCIC

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344177320
  E-mail: ngo.kcic@gmail.com

 • OJQ "Gruaja Hyjnore"

  Adresa:

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344446186
  E-mail: gruajahyjnore@gmail.com

 • SHFMU Ismet Rraci

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • YMCA Movement

  Adresa:

  Pejë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: office@ymcakosovo.com

 • Handikos

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Indira"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Childproof-CIPOF

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: info.cipof@gmail.com

 • OJQ "Alma"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "Zana"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • OJQ "ViSioni 02"

  Adresa:

  Klinë

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: visioni02ojq@gmail.com

 • NVO "DOG" Dragas

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • KF Opoja

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: dritatni_05@hotmail.com

 • Integrimi i Rinisë në Shoqëri - Dragash

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Guri i zi

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

 • Bëhu zë

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: behuze@gmail.com

 • Këshilli i nxënësve

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: tarbenita@gmail.com

 • Mëso me mua

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  E-mail: meleqeavdullahi@gmail.com

 • Avoko

  Adresa:

  Dragash

  Aktivitetet:

  »

  Kontakt:

  Tel: +38344244948
  E-mail: ojq.avoko@gmail.com