• MATRICA E MONITORIMIT

      Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

      Matrica
    • Antarësohu