Foto Galeria

Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë - 21.11.2016

  • 10 Shkurt 2011

    Prezentimi i studimit "Drejtë Bashkëpunimit të Strukturuar mes shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në Kosovë"