Foto Galeria

Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë - 21.11.2016

 • 12 Mars 2015

  Aktivitetet e Sport Sans Frontières

 • 12 Mars 2015

  Lansimi i projekteve të Komisionit Evropian

 • 11 Mars 2015

  End-line study

 • 09 Mars 2015

  Takim me anëtaret e Plarformes CiviKos për të diskutuar kodin e mirësjelljes të Platformes CiviKos

 • 06 Mars 2015

  Votimi per anetaret e keshillit te strategjise "Qeveri - Shoqeri Civile"

 • 11 Nëntor 2013

  Takimi konsultativ në Prizren

 • 05 Nëntor 2013

  Takimi konsultativ në Mitrovicë

 • 31 Tetor 2013

  Takimi konsultativ në Gjakovë

 • 29 Tetor 2013

  Takimi konsultativ në Gjilan

 • 02 Qershor 2011

  Punëtoria për hartim të kornizes së strategjisë së bashkëpunimit në mes të sektorit të shoqërisë civile dhe autoriteteve publike në Kosovë