Foto Galeria

Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë - 21.11.2016

 • 20 Korrik 2015

  Sesion informativ për përfaqësuesit e shoqërisë civile në Këshill dhe anëtarët e grupeve të punës të Platformës CiviKos

 • 20 Korrik 2015

  Takimi i parë i qendrave rajonale të Platformës CiviKos

 • 24 Qershor 2015

  Panairi i OJQ-ve në Prishtinë

 • 19 Qershor 2015

  Takimi i Grupit të Parë punues të Platformës CiviKos

 • 15 Qershor 2015

  Punëtori mbi zbatimin dhe monitorimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017 dhe Planit të Veprimit për zbatimin e Strategjisë 2013-2015

 • 01 Qershor 2015

  Sesion Informues për Organizatat e Shoqërisë Civile lidhur me Vullnetarizmin në Republikën e Kosovës

 • 25 Maj 2015

  Punëtoria për rregullimin e fondeve publike

 • 25 Maj 2015

  Takimi i Grupit te Katert punues

 • 21 Prill 2015

  Takimi i Këshillit

 • 12 Mars 2015

  Punëtoria e Këshillit