Foto Galeria

Takim informues me fokus grupën e shoqërisë civile nga rajoni i Ferizaj - 11.11.2015

 • 21 Nëntor 2016

  Konferenca Vjetore e Platformës CiviKos - Bashkëpunimi në mes të Shoqërisë Civile dhe Qeverisë

 • 11 Mars 2016

  Numërimi i votave për përzgjedhjen e tre përfaqësuesëve të shoqërisë civile në Këshillin për zbatimin e Strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile

 • 11 Nëntor 2015

  Sesion informues për donacione softuerike për shoqërinë civile në Kosovë

 • 11 Nëntor 2015

  Takimi i 13-të i Bordit të Platformës CiviKos

 • 11 Nëntor 2015

  Takim informues me fokus grupën e shoqërisë civile nga rajoni i Ferizaj

 • 11 Nëntor 2015

  Takim informues me fokus grupën e shoqërisë civile nga rajoni i Mitrovicës

 • 28 Korrik 2015

  Përzgjedhja e përfaqësuesit të shoqërisë civile në Komisionin për Ndihmë Shtetërore

 • 28 Korrik 2015

  Takimi i këshillit për Zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2013 - 2017

 • 20 Korrik 2015

  "Working Together" - Project Steering Committee (PSC) meeting

 • 20 Korrik 2015

  Trajnim "Shfrytëzimi i Platformës për Menaxhimin e Ndihmës së Jashtme" (Aid Management Platform – AMP)