• 28 Janar 2020

  Punëtoria për monitorimin dhe metodologjinë e raportimit për zbatimin e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Në zyret e Qeverisë të Republikës të Kosovës po mbahet punëtoria për monitorimin dhe metodologjinë e raportimit për zbatimin e Strategjisë... Lexo më shumë

 • 16 Janar 2020

  Sesionin informues me anëtarët e shoqërisë civile pjesë e Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri

  Platforma Civikos është duke mbajtur sesionin informues me anëtarët e shoqërisë civile pjesë e Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri... Lexo më shumë

 • 20 Dhjetor 2019

  Takimi i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  U mbajt takimi i radhës i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile. Ky takim është udhëhequr nga ZKM/Zyra për Qeverisje... Lexo më shumë

 • 10 Dhjetor 2019

  Takim kordinues me Ekipin e Tretë të Këshillit mbi Zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve për ofrimin e shërbimeve publike

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 10 Dhjetor 2019

  Takim kordinues për funksionalizimin e Ekipit të Katërt të Këshillit për Rritjen dhe Promovimin e Vullnetarizmit në Programe me Interes Publik

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 09 Dhjetor 2019

  Takim kordinues me Ekipin e Parë të Këshillit mbi Rritjen e Pjesëmarrjes së Shoqërisë Civile në Politikë-bërje

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 09 Dhjetor 2019

  Takim kordinues me Ekipin e Dytë të Këshillit mbi Përmirësimin e Kornizës Institucionale për Financimin e Qëndrueshmërisë së Programeve dhe Projekteve të OSHC-ve në Interes Publik

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 16 Shtator 2019

  Punëtori për hartim të planit të punës të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit së bashku me Civikos janë duke organizuar punëtori me Këshillin për Bashkëpunim Shoqëri... Lexo më shumë

 • 26 Gusht 2019

  Takim përgatitor mes ZQM dhe CiviKos

  Po mbahet takim pune në mes të CiviKos dhe ZQM, për tu përgatitur për takimin e radhës të Këshillit për Bashkëpunim shoqëri civile-qeveri,... Lexo më shumë