• 10 Dhjetor 2019

  Takim kordinues me Ekipin e Tretë të Këshillit mbi Zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve për ofrimin e shërbimeve publike

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 10 Dhjetor 2019

  Takim kordinues për funksionalizimin e Ekipit të Katërt të Këshillit për Rritjen dhe Promovimin e Vullnetarizmit në Programe me Interes Publik

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 09 Dhjetor 2019

  Takim kordinues me Ekipin e Parë të Këshillit mbi Rritjen e Pjesëmarrjes së Shoqërisë Civile në Politikë-bërje

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 09 Dhjetor 2019

  Takim kordinues me Ekipin e Dytë të Këshillit mbi Përmirësimin e Kornizës Institucionale për Financimin e Qëndrueshmërisë së Programeve dhe Projekteve të OSHC-ve në Interes Publik

  CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë - Zyra e Kryeministrit ka organizuar takim me qëllim të koordinimit dhe funksionalizimit... Lexo më shumë

 • 16 Shtator 2019

  Punëtori për hartim të planit të punës të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit së bashku me Civikos janë duke organizuar punëtori me Këshillin për Bashkëpunim Shoqëri... Lexo më shumë

 • 26 Gusht 2019

  Takim përgatitor mes ZQM dhe CiviKos

  Po mbahet takim pune në mes të CiviKos dhe ZQM, për tu përgatitur për takimin e radhës të Këshillit për Bashkëpunim shoqëri civile-qeveri,... Lexo më shumë

 • 18 Korrik 2019

  Takimi i parë i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Është mbajtur takimi i parë konsolidues i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile, i cili është trup e përbashkët me... Lexo më shumë

 • 15 Korrik 2019

  Takim në mes të Platformës CiviKos dhe Zyrës së Sekretarit të Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit dhe Zyrës për Qeverisje të Mirë

  Drejtoresha e CiviKos Znj. Donika Emini është takuar me Z. Fitim Krasniqi, Sekretar i Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit dhe Z. Habit... Lexo më shumë

 • 21 Qershor 2019

  Emërohen antarët e rinjë të Këshillit për Bashkëpunim Qeveri - Shoqëri Civile 2019-2023

  Pas procesit të votimit për anëtarë të Këshillit për Bashkëpunim Qeveri - Shoqëri Civile, janë emëruar antarët e rinjë. Lexo më shumë