Takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

U mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile. Qëllimi i takimit ishte prezantimi i të arriturave dhe sfidave të Këshillit në gjashtë mujorin e parë të vitit 2022, si dhe planeve për të ardhmen. << Kthehu mbrapa