Punëtori për hartim të planit të punës të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

Zyra për Qeverisje të Mirë/ Zyra e Kryeministrit së bashku me Civikos janë duke organizuar punëtori me Këshillin për Bashkëpunim Shoqëri Civile Qeveri, për hartim të planit të punës të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023. << Kthehu mbrapa