Takimi për vlerёsimin e progresit nё zbatim tё planit tё punёs sё Strategjisё Qeveritare për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri

Në zyret e Qeverisë të Republikës së Kosovës, me koordinim të Zyrës për Qeverisje të Mirë, u mbajt takimi për vlerёsimin e progresit nё zbatim tё planit tё punёs sё Strategjisё Qeveritare për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri. Gjegjësisht, diskutimi i vlerësimit është shtrirë rreth Objektivёs I - Rritja e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje, që u udhëheq nga z. Dren Puka (KCSF). << Kthehu mbrapa