• 08 Nëntor 2022

  Nënshkruhet vendimi për Themelimin e Ekipeve të Punës të Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, Arben Krasniqi, si Kryesues dhe znj. Donikë Emini, si bashkë-kryesuese e... Lexo më shumë

 • 02 Nëntor 2022

  Takimi i anëtarëve të Këshillit për zbatimin e objektivave të Strategjisë

  Platforma Civikos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë organizuan takim me anëtarët e Këshillit për Bashkëpunim të Shoqërisë... Lexo më shumë

 • 19 Gusht 2022

  Punëtori me grupin punues në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri

  Në kuadër të projektit "Zbutja e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 tek OShC-të që Ofrojnë Shërbime në Kosovë", Platforma Civikos në... Lexo më shumë

 • 19 Korrik 2022

  Takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  U mbajt takimi i rregullt i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile. Lexo më shumë

 • 08 Korrik 2022

  Punëtori për të vendosur bazat e rekomandimit të politikave për rregullimin e një sistemi të qëndrueshëm të kontraktimit të shërbimeve në Kosovë

  Në kuadër të projektit "Zbutja e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 tek OSHC-të që Ofrojnë Shërbime në Kosovë", Platforma Civikos në... Lexo më shumë

 • 06 Qershor 2022

  Punëtoria dy-ditore Këshillin për Bashkëpunim mes Qeverisë dhe Shoqërisë Civile

  Me mbështetje të Fondacionit Kosovar për Shoqëri të Hapur, nën organizmin e Zyrës për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit dhe me... Lexo më shumë

 • 27 Maj 2022

  Takimi i OJQ-ve në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile me qëllim të koordinimit

  Platforma Civikos po vazhdon me organizimin e takimeve me anëtarët e organizatave të shoqërisë civile në Këshillin për Bashkëpunim të... Lexo më shumë

 • 10 Maj 2022

  Takim/punëtori me përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Platforma Civikos organizoi takim/punëtori me përfaqësuesit e organizatave të shoqërisë civile në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me... Lexo më shumë

 • 23 Dhjetor 2021

  Takimi i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë u mbajt takimi i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile. Qëllimi i... Lexo më shumë