• Draft termat e references te Keshillitper zbatimin e strategjise qeveritare per bashkepunim me shoqerine civile 2013-2017 per konsultim

    Shkarko
  • Vendimi per aprovimin e Strategjise - mbledhja e 138

    Shkarko