Nerina Guri

 

Nerina Guri, anëtare e Rrjetit të Grave të Kosovës nga 2015, punon në organizatë si studiuese dhe koordinatore e projektit. Ajo ka diplomë Bachelor nga Fakulteti i Ekonomisë në Universitetin e Prishtinës dhe Master i Shkencave për . Ajo posedon përvojë në buxhetimin e përgjegjshëm gjinor, për integrimin gjinor të dokumenteve IPA, ekonominë e kujdesit dhe rezultatet gjinore të krizës financiare dhe masave shtrënguese. Ndërsa punonte me RrGGK, ajo ka forcuar kapacitetet e zyrtarëve në disa ministri dhe komuna për të realizuar buxhetim të përgjegjshëm gjinor përmes trajnimeve. Ajo ka bashkë autore e disa raporteve kërkimore për RrGGK mbi tendencat e financimit të OJQ-ve për gra në rajon, diskriminimin me bazë gjinore në tregun e punës në rajon, buxhetimin e përgjegjshëm gjinor dhe ekonominë e kujdesit.

 

<< Kthehu mbrapa