Jeton Krasniqi

Jeton (Kadri) Krasniqi (04 prill 1981, Decan) shkollen fillore "Boro Ramizi" e kreu në Junik, kurse shkollën e mesme "Sami Frasheri" në Deçan. Studimet Bachelor në Shkencat shoqërore në Fakultetin Filozofik në Universitetin e Prishtinës, master në menaxhimin e financave në Kolegjin Universum (burs të fituar nga GIZ-i  Gjerman). Që nga viti 2001 në fillim të studimeve bachelor si kryetar i grupit të studentëve në drejtimin e shkencave shoqërore Fakulteti Filozofiki, Universiteti i Prishtinës, viti i studimeve 2007. I angazhuar në aktivitete studentore konkretisht është angazhuar si menaxher i OJQ-së Vizioni i Shekullit 21 në Deçan që nga viti 2003.

Ai e mori detyrën si menaxher i projekteve në muajin gusht 2003 dhe zhvilloj shumë projekte në kuadër të këtij angazhimi në fushat sociale ekonomike për ngritjen e kapaciteteve të ndryeshme siq janë projektet që lidhen ngusht me rinin, grupet e margjinalizuara, e tjera. Gjatë kësaj periudhe është certifikuar dhe është profesionalizuar nga shumë organizata.

<< Kthehu mbrapa