Ekrem Bajrami

 

Ekrem Bajrami 28/05/1965

Që nga viti 2009 është Drejtor ekzekutiv i “Initiative for Kosova Community (IKC). Ka përfunduar Master Administrim Biznesi, në shtator 2018, si dhe FSHMN - drejtimi Biologji në nëntor 1988.

Në të kaluarën ka punuar për: "Swiss Intercooperation" si Konsultant Lokal; "Balkan Initiative", si zv. Program Managjer; "Vietnam Veterans of America Fondation" ndihmës Program Managjer; "Kryqi Kuq Norvegjez" si ndihmës i kryesuesit të zyrës për Kosovë; dhe "CARE International" si menagjer i Depos.

 

 

 

<< Kthehu mbrapa