Abetare Gojani

Abetare Gojani

Abetare Gojani, ka mbi nëntë vjet përvojë pune në fuqizimin e të rinjve, duke promovuar aktivitetet e teknologjisë sociale dhe vullnetarizmin. Ajo ka punuar si Udheheqese e sektorit per Marrëdhëniet me Klientin në "Ogilvy Kosova & Albania" nga Maji 2009 - Gusht 2010. Ajo u bashkua me IPKO Foundation në Nëntor 2010 dhe ishte pjesë e suksesit të të gjitha aktiviteteve të Fondacionit që nga ajo kohë. Ajo është përgjegjëse kryesore për menaxhimin e planit strategjik; ofrimi i vizionit strategjik për hartimin e iniciativave të reja IF; sigurimi i aktiviteteve të IF-së për të përmbushur qëllimet e cilësisë, ndikimit dhe buxhetit; pjesëmarrja në Ekipin Menaxhues organizativ; përfaqësimi i IF në forumet e jashtme.

Abetarja ka mbaruar studimet e MBA në Universitetin Staffordshire në partneritet me Kolegjin Riinvest në Kosovë dhe ka diplomë Bachelor nga A.U.K në partneritet me Institutin e Teknologjisë Rochester, e diplomuar në Menaxhim dhe Politika Publike. Abetarja ka mbaruar dhjetëra trajnime që kanë të bëjnë me Menaxhimin e Projekteve, HR dhe Aktivizmin Rinor dhe gjithashtu është emëruar nga Ambasada e SHBA në Kosovë për të marrë pjesë në Programin e Lidershipit të Hapur Botëror të organizuar nga Departamenti i Shtetit të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në Uashington.

<< Kthehu mbrapa