• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Nëntor 2022

  Takimi me zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

  Platforma CiviKos, së bashku me koordinatorin e ekipit të dytë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe me përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë, u takuan me Zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Lexo më shumë

 • 23 Nëntor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjilanit ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjilanit, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023 Lexo më shumë

 • 22 Nëntor 2022

  TRAJEKTORJA E PROJEKTEVE TË MONITORUARA NGA VETË QYTETARËT

  Grupi i qytetarëve të Pejës është angazhuar në baza vullnetare që drejtimi i projektit “Rregullimi i Parkut Karagaç në Pejë” të jetë në rrugën e duhur. Lexo më shumë

 • 16 Nëntor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, Lexo më shumë

Takimi me zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal

Platforma CiviKos, së bashku me koordinatorin e ekipit të dytë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe me përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë, u takuan me Zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Lexo më shumë

 • 15 Qershor 2022

  Platforma CiviKos organizoi takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Pejës

  Në këtë takim u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, Lexo më shumë

 • 10 Qershor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjilanit

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjilanit, ku u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023 Lexo më shumë

 • 08 Qershor 2022

  Punëtori me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Prizreni

  Në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Prizrenit, EC Ma Ndryshe, Platforma Civikos përmbylli serinë e punëtorive me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Prizreni. Lexo më shumë

 • 07 Qershor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës, ku u diskutua rreth rolit të shoqërisë civile në procesin e zbatimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, e në veçanti rolit të Këshillit për... Lexo më shumë

 • 06 Qershor 2022

  Punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Ferizajit

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Ferizajt, Iniciativa për Progres - INPO me 3 dhe 4 qershor, organizoi punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Ferizajit. Lexo më shumë

 • 27 Maj 2022

  Takimi i OJQ-ve në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile me qëllim të koordinimit

  Platforma Civikos po vazhdon me organizimin e takimeve me anëtarët e organizatave të shoqërisë civile në Këshillin për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile me qëllim të koordinimit të tyre rreth avokimit për zbatim të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë... Lexo më shumë

 • 26 Maj 2022

  Ndërtimi i platformës që do të shërbej si mjet për të lehtësuar procesin e kërkesave për qasje në dokumente publike për shoqërinë civile dhe qytetaret

  Platforma CiviKos në bashkëpunim me Agjencinë për Informim dhe Privatësi është duke punuar në ndërtimin e një platforme e cila do të shërbej si mjet për të lehtësuar procesin e kërkesave për qasje në dokumente publike për shoqërinë civile dhe qytetaret. Lexo më shumë

 • 19 Maj 2022

  Takim mes Platforma CiviKos dhe organizates partenere INPO në Ferizaj

  Takimi me përfaqësues të organizatës Iniciativa për Progres - INPO të Ferizajit, për të dakorduar bashkëpunimin dhe aktivitetet e projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive' që do të ndodhin në këtë komunë. Lexo më shumë

 • 16 Maj 2022

  Punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Vitisë

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Vitis OJQ Politeia me 14 dhe 15 maj, organizoi punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Vitisë. Lexo më shumë