• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 30 Janar 2023

  Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

  Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Lexo më shumë

 • 25 Janar 2023

  Java e Privatësisë me një diskutim informues për regjionin e Gjilanit

  ❗️Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), shënuan Javën e Privatësisë me një diskutim informues për regjionin e Gjilanit. Lexo më shumë

 • 23 Janar 2023

  Takim mes partnerëve dhe Komunës së Kamenicës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale

  Platforma Civikos po vazhdon bashkëpunimin me komunat në kuadër të projektit të mbështetur nga National Endowment for Democracy. Lexo më shumë

 • 19 Janar 2023

  Çka është dhe çfarë bën Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP)

  Informohu shkurt dhe shpejt me infografikat e mëposhtme Lexo më shumë

Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Lexo më shumë

 • 23 Shtator 2022

  Punëtori dy-ditore për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve për ofrimin e shërbimeve publike

  Platforma CiviKos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit ka organizuar punëtorinë dy-ditore me ekipin punues për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve për ofrimin e shërbimeve publike. Lexo më shumë

 • 21 Shtator 2022

  LANSIMI I PLATFORMËS PËR QASJE NË DOKUMENTE PUBLIKE - KerkoQasje.com

  Ngjarja e sotme e organizuar nga Platforma CiviKos kishte qëllim të dyfisht – përmbylljen e projektit ‘Përforcimi i Zërave Lokal përmes Pjesëmarrjes Aktive’, mbështetur nga National Endowment for Democracy, dhe lansimi i platformës për lehtësimin e kërkesave për qasje në... Lexo më shumë

 • 20 Shtator 2022

  Kuptoni mandatin e Institucioni i Avokatit të Popullit dhe çështjet për të cilat mund ti drejtoheni, në një vizualizim të vetëm (Infografikë)

  Lexo më shumë

 • 16 Shtator 2022

  A e dini se Institucioni i Avokatit të Popullit ka përfaqesues ligjor në tërë Kosovën? (Infografikë)

  Më poshtë i gjeni adresat dhe kontaktin për secilen zyre që mund t'i drejtoheni, pa pasur nevojë të vini në Prishtinë. Lexo më shumë

 • 16 Shtator 2022

  Takimet me anëtarët e grupeve tematike bazuar në objektivat e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos po vazhdon me organizimin e takimeve me anëtarët e grupeve tematike të themeluara bazuar në objektivat e Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023. Lexo më shumë

 • 09 Shtator 2022

  Ndarja e përvojave dhe rekomandimet për thellimin e bashkëpunimit në mes të IAP dhe shoqërisë civile

  Platforma Civikos organizoi një diskutim të përbashkët me Institucioni i Avokatit të Popullit (IAP) dhe përfaqësues të organizatave lokale dhe Këshillave të Fshatrave dhe Lagjeve, për të ndarë përvojat dhe rekomandimet për thellimin e bashkëpunimit në mes të IAP dhe shoqërisë... Lexo më shumë

 • 19 Gusht 2022

  Punëtoria me grupin punues në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri.

  Në kuadër të projektit "Zbutja e Ndikimit të Pandemisë COVID-19 tek OShC-të që Ofrojnë Shërbime në Kosovë", Platforma Civikos në partneritet me Zyra për Qeverisje të Mirë organizuan punëtorinë me grupin punues në kuadër të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile - Qeveri. Lexo më shumë

 • 19 Gusht 2022

  Bashkëpunimi me organizatën lokale në Viti për përfshirjen e qytetarëve në dëgjime buxhetore

  Rezultatet nga bashkëpunimi me organizatën lokale në Viti Politeia për përfshirjen e qytetarëve në dëgjime buxhetore. Lexo më shumë

 • 28 Korrik 2022

  Punëtorit mbi rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmmarrëse lokale (infografikë)

  Platforma Civikos ka përfunduar serinë e punëtorive për rritjen e bashkëpunimin në mes të qytetarëve, përfaqësuesëve të këshillave të fshatrave dhe lagjeve, si dhe organizatave lokale për ngritur pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes të komunave të tyre përkatëse. Lexo më shumë