• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 30 Janar 2023

  Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

  Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Lexo më shumë

 • 25 Janar 2023

  Java e Privatësisë me një diskutim informues për regjionin e Gjilanit

  ❗️Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), shënuan Javën e Privatësisë me një diskutim informues për regjionin e Gjilanit. Lexo më shumë

 • 23 Janar 2023

  Takim mes partnerëve dhe Komunës së Kamenicës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale

  Platforma Civikos po vazhdon bashkëpunimin me komunat në kuadër të projektit të mbështetur nga National Endowment for Democracy. Lexo më shumë

 • 19 Janar 2023

  Çka është dhe çfarë bën Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP)

  Informohu shkurt dhe shpejt me infografikat e mëposhtme Lexo më shumë

Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Lexo më shumë

 • 28 Tetor 2022

  Punëtoria e Grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për rritjen e vullnetarizmit për programet me interes publik. Lexo më shumë

 • 27 Tetor 2022

  Punëtoria e Grupit tematik për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve në ofrimin e shërbimeve publike

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OShC-ve në ofrimin e shërbimeve publike. Lexo më shumë

 • 26 Tetor 2022

  Punëtoria e radhës të Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OShC-ve

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financimin publik të OShC-ve. Lexo më shumë

 • 25 Tetor 2022

  Punëtoria e grupit tematik për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikëbërje

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e radhës të Grupit tematik për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikëbërje. Lexo më shumë

 • 24 Tetor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prizrenit ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prizrenit, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, të përgatitur nga CiviKos. Lexo më shumë

 • 21 Tetor 2022

  Takim me OSHC-të e rajonit të Pejës ku u prezantuan të gjeturat e Raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Pejës, ku u prezantuan të gjeturat e Raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, të përgatitur nga Platforma CiviKos. Lexo më shumë

 • 21 Tetor 2022

  Publikohet dokumenti “Rekomandimi i Politikave Lidhur me Kontraktimin e Shërbimeve nga ana e OSHC-ve”

  Platforma Civikos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë/Zyra e Kryeministrit përmes një procesi gjithpërfshirës ka përfunduar dokumentin “Rekomandimi i Politikave Lidhur me Kontraktimin e Shërbimeve nga ana e OSHC-ve”. Lexo më shumë

 • 20 Tetor 2022

  Çfarë thotë Raporti 2022 i Vendit i Komisionit Europian për shoqërinë civile? (Infographic)

  Sekretariati i Platforma CiviKos ka përkthyer dhe përshtatur të gjeturat kryesore të Raportit të Progresit për shoqërinë civile. Në infografikën më poshtë mund ti lexoni të gjeturat kryesore. Lexo më shumë

 • 04 Tetor 2022

  Trajnimi dy ditorë për grupin e Auditimit Social në Pejë

  Civikos me mbështetjen e projektit Decentralisation and Municipal Support - DEMOS që zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation ka filluar me zbatimin e aktivitetit Auditimi Social, në kuadër të cilit qytetarët e katër komunave fokus Pejë, Rahovec, Skenderaj dhe Kamenicë do të... Lexo më shumë