• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 30 Janar 2023

  Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

  Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Lexo më shumë

 • 25 Janar 2023

  Java e Privatësisë me një diskutim informues për regjionin e Gjilanit

  ❗️Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), shënuan Javën e Privatësisë me një diskutim informues për regjionin e Gjilanit. Lexo më shumë

 • 23 Janar 2023

  Takim mes partnerëve dhe Komunës së Kamenicës me qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale

  Platforma Civikos po vazhdon bashkëpunimin me komunat në kuadër të projektit të mbështetur nga National Endowment for Democracy. Lexo më shumë

 • 19 Janar 2023

  Çka është dhe çfarë bën Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP)

  Informohu shkurt dhe shpejt me infografikat e mëposhtme Lexo më shumë

Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Lexo më shumë

 • 22 Nëntor 2022

  TRAJEKTORJA E PROJEKTEVE TË MONITORUARA NGA VETË QYTETARËT

  Grupi i qytetarëve të Pejës është angazhuar në baza vullnetare që drejtimi i projektit “Rregullimi i Parkut Karagaç në Pejë” të jetë në rrugën e duhur. Lexo më shumë

 • 16 Nëntor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, Lexo më shumë

 • 10 Nëntor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjakovës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Gjakovës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, të përgatitur nga Platforma CiviKos. Lexo më shumë

 • 09 Nëntor 2022

  Trajnimi dy ditorë për grupin e Auditimit Social në Rahovec

  Platforma Civikos me mbështetjen e projektit Decentralisation and Municipal Support - DEMOS që zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation ka vazhduar me trajnimin për grupin e Auditimit Social në Rahovec. Lexo më shumë

 • 08 Nëntor 2022

  Nënshkruhet vendimi për Themelimin e Ekipeve të Punës të Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Zëvendësuesi i Sekretarit të Përgjithshëm në Zyrën e Kryeministrit, Arben Krasniqi, si Kryesues dhe znj. Donikë Emini, si bashkë-kryesuese e Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile, sot me 8 nëntor 2022 Lexo më shumë

 • 03 Nëntor 2022

  Punëtoria “Politikat kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë”- Ndikimi në punën e OSHC-ve në Kosovë

  Kjo punëtori është udhëhequr nga z. Dren Puka nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF), njëherit edhe anëtarë i grupit punues për plotësim ndryshimin e legjislacionit kundër pastrimit të parave dhe financimit të terrorizmit në Kosovë. Lexo më shumë

 • 02 Nëntor 2022

  Takimi i anëtarëve të Këshillit për zbatimin e objektivave të Strategjisë

  Platforma Civikos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë organizuan takim me anëtarët e Këshillit për Bashkëpunim të Shoqërisë Civile me Qeverinë, Lexo më shumë

 • 01 Nëntor 2022

  Trajnimi dy ditorë për grupin e Auditimit Social në Kamenicë

  Platforma Civikos me mbështetjen e projektit Decentralisation and Municipal Support - DEMOS që zbatohet nga Helvetas Swiss Intercooperation ka vazhduar me trajnimin për grupin e Auditimit Social në Kamenicë. Lexo më shumë

 • 31 Tetor 2022

  Takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023

  Platforma Civikos ka organizuar takim me organizatat e shoqërisë civile të rajonit të Prishtinës, ku u prezantuan të gjeturat fillestare të raportit të monitorimit të Strategjisë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile 2019-2023, të përgatitur nga Platforma CiviKos. Lexo më shumë