• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Qershor 2022

  Takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës

  Platforma Civikos organizoi takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës Lexo më shumë

 • 23 Qershor 2022

  Punëtoria e grupit punues/avokues për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve në ofrimin e shërbimeve publike

  Punëtoria e grupit punues/avokues për zhvillimin e praktikave dhe procedurave për kontraktimin e OSHC-ve në ofrimin e shërbimeve publike. Lexo më shumë

 • 22 Qershor 2022

  Punëtoria e grupit punues/avokues për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financim

  Punëtoria e grupit punues/avokues për përmirësimin e kornizës institucionale dhe ligjore për financim në zhvillimin e qëndrueshëm të programeve dhe projekteve të OShC-ve me interes publik. Lexo më shumë

 • 21 Qershor 2022

  Punëtoria e parë e Grupit punues/avokues për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje

  Platforma Civikos organizoi punëtorinë e parë të Grupit punues/avokues për rritjen e pjesëmarrjes së shoqërisë civile në politikë-bërje. Lexo më shumë

Takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës

Platforma Civikos organizoi takim me organizatat lokale të shoqërisë civile të rajonit të Mitrovicës Lexo më shumë

 • 27 Prill 2022

  Bashkëpunimin ndërmjet organizatave të shoqërisë civile dhe Qeverisë

  Donika Emini, Drejtoresha e Platformës CiviKos, ka zhvilluar dy takime të ndara në javën e kaluar me Zëvendës Sekretarin e Përgjithshëm të Qeverisë, z. Arben Krasniqi, si dhe Zëvendës Sekretaren e Ministrisë të Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Lexo më shumë

 • 20 Prill 2022

  Takim me përfaqësues të qeverisjes lokale në Komunën e Vitisë në kuadër të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive'

  Në kuadër të takimeve me përfaqësues të qeverisjes lokale në komunat e targetuara të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive', Platforma Civikos u takua me përfaqësues të Komunës së Vitisë. Lexo më shumë

 • 20 Prill 2022

  Takimi i parë informues i grupeve punuese/avokuese

  Platforma CiviKos organizoi takimin e parë informues të grupeve punuese/avokuese të themeluara nga Platforma Civikos, me mbështetje të Programit për Angazhim të Qytetarëve, një partneritet mes USAID dhe Fondacionit Kosovar për Shoqëri Civile - KCSF. Lexo më shumë

 • 18 Mars 2022

  Punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Shtimes

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Shtimes OJQ Akademia me 17 dhe 18 mars, organizoi punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Shtimes. Lexo më shumë

 • 13 Mars 2022

  Punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Lipjanit

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Lipjanit Youth Association for Human Rights YAHR me 12 dhe 13 mars, organizoi punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Lipjanit. Lexo më shumë

 • 03 Mars 2022

  Takim me përfaqësues të qeverisjes lokale në Komunën e Dragashit në kuadër të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive'

  Në kuadër të takimeve me përfaqësues të qeverisjes lokale në komunat e targetuara të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive', Platforma Civikos u takua me përfaqësues të Komunës së Dragashit. Lexo më shumë

 • 23 Shkurt 2022

  Paneli "2 vjet me pandeminë – vazhdimi i përpjekjeve për një menaxhim më të mirë"

  Paneli ‘2 vjet me pandeminë – vazhdimi i përpjekjeve për një menaxhim më të mirë’ mblodhi hisedarë të sektoreve të ndryshme, që njëherësh ishin edhe partnerë të Platformës CiviKos në kampanja dhe projekte të ndryshme kundër COVID-19. Paneli ishte aktiviteti përmbyllës i... Lexo më shumë

 • 22 Shkurt 2022

  Takim me fokus grupin që të analizojë ndikimin e pandemisë në punën e organizatave që ofrojnë shërbime

  Platforma CiviKos kishte kënaqësinë të mbajë diskutimin e fokus grupit me organizatat ofruese të shërbimeve me qëllim të validimit të gjeturave të hulumtimit që CiviKos është duke e zhvilluar me qëllim që të analizojë ndikimin e pandemisë në punën e organizatave që ofrojnë... Lexo më shumë

 • 02 Shkurt 2022

  Takim koordinues për realizimin e raportit të hartëzimit të organizatave të shoqërisë

  Platforma CiviKos, në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë, organizuan takimin koordinues të radhës me përfaqësuesen nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, si dhe ekspertin e angazhuar për realizimin e raportit të hartëzimit të organizatave të shoqërisë civile që... Lexo më shumë