• Të kaluara
  • Tani
  • Të ardhshme

HAPET VOTIMI PËR ANËTARË TË KËSHILLIT PËR BASHKËPUNIM SHOQËRI CIVILE - QEVERI 2019

Lexo më shumë

  • 14 Nëntor 2014

    Mobilizimi i organizatave të rajonit të Mitrovicës

    Platforma CiviKos mbajti takimin e radhës konsultativ, me organizatat nga rajoni i Mitrovicës, rreth krijimit të grupeve punuese tematike sipas objektivave të strategjisë qeveritare për bashkëpunim me shoqërinë civile 2013-2017. Takimi u mbajt në sallën e takimeve të CBM-së, në... Lexo më shumë