• Të kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 Maj 2023

  Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

  Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 22 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me partnerë nga Komuna e Mitrovicës, organizoi punëtorinë dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Mitrovicës. Lexo më shumë

 • 17 Maj 2023

  Takim me përfaqësuesit e Komunës së Fushë Kosovës

  Platforma Civikos takuan përfaqësuesit e Komunës të Fushë Kosovës, një nga gjashtë komunat target të projektit, për të diskutuar aktivitetet tona që kanë qëllim rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në vendimmarrje lokale. Lexo më shumë

 • 15 Maj 2023

  Punëtoria dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Klinës, OJQ / NGO Zana, organizoi punëtorinë dyditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Klinës. Lexo më shumë

Diskutim informues me Agjencinë për Informim dhe Privatësi në regjionin e Prizrenit

Platforma Civikos, në bashkëpunim me Agjencia për Informim dhe Privatësi (AIP), organizuan diskutim informues për regjionin e Prizrenit. Lexo më shumë

 • 13 Mars 2022

  Punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Lipjanit

  Platforma Civikos në bashkëpunim me organizatën partnere nga Komuna e Lipjanit Youth Association for Human Rights YAHR me 12 dhe 13 mars, organizoi punëtori dy ditore me përfaqësues të Këshillave Lokale dhe organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Lipjanit. Lexo më shumë

 • 03 Mars 2022

  Takim me përfaqësues të qeverisjes lokale në Komunën e Dragashit në kuadër të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive'

  Në kuadër të takimeve me përfaqësues të qeverisjes lokale në komunat e targetuara të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive', Platforma Civikos u takua me përfaqësues të Komunës së Dragashit. Lexo më shumë

 • 23 Shkurt 2022

  Paneli "2 vjet me pandeminë – vazhdimi i përpjekjeve për një menaxhim më të mirë"

  Paneli ‘2 vjet me pandeminë – vazhdimi i përpjekjeve për një menaxhim më të mirë’ mblodhi hisedarë të sektoreve të ndryshme, që njëherësh ishin edhe partnerë të Platformës CiviKos në kampanja dhe projekte të ndryshme kundër COVID-19. Paneli ishte aktiviteti përmbyllës i... Lexo më shumë

 • 22 Shkurt 2022

  Takim me fokus grupin që të analizojë ndikimin e pandemisë në punën e organizatave që ofrojnë shërbime

  Platforma CiviKos kishte kënaqësinë të mbajë diskutimin e fokus grupit me organizatat ofruese të shërbimeve me qëllim të validimit të gjeturave të hulumtimit që CiviKos është duke e zhvilluar me qëllim që të analizojë ndikimin e pandemisë në punën e organizatave që ofrojnë... Lexo më shumë

 • 02 Shkurt 2022

  Takim koordinues për realizimin e raportit të hartëzimit të organizatave të shoqërisë

  Platforma CiviKos, në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë, organizuan takimin koordinues të radhës me përfaqësuesen nga Ministria e Financave, Punës dhe Transfereve, si dhe ekspertin e angazhuar për realizimin e raportit të hartëzimit të organizatave të shoqërisë civile që... Lexo më shumë

 • 28 Janar 2022

  Platforma CiviKos pranon mbështetje pesë vjeçare nga Programi për Angazhim të Qytetarëve në Kosovë

  Kemi kënaqësinë të ndajmë me ju lajmin për pranimin e mbështetjes pesë vjeçare nga Programi për Angazhim të Qytetarëve në Kosovë (USAID Kosovo), zbatuar nga Fondacioni Kosovar për Shoqëri Civile (KCSF). Lexo më shumë

 • 26 Janar 2022

  Krijimi i partneritetit për aktiviteteve që kanë në fokus ngritjen e bashkëpunimit në mes të qytetarëve dhe organizatave lokale

  Ekipi i Platforma CiviKos u takua me organizatën anëtare Youth Association for Human Rights YAHR me qëllim të krijimit të partneritetit për aktiviteteve që kanë në fokus ngritjen e bashkëpunimit në mes të qytetarëve dhe organizatave lokale me komunat e tyre përkatëse, për të rritur... Lexo më shumë

 • 17 Janar 2022

  Takimet koordinuese të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive'

  Ekipi i CiviKos takoi znj. Krenare Sogojeva Dermaku, Komisionere e Agjencisë për Informim dhe Privatësi, dhe znj. Flutura Hoxha, Udhëheqëse e Divizionit për Hartim dhe Harmonzim të Legjislacionit të MAPL-së, në kuadër të takimeve koordinuese të projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal... Lexo më shumë

 • 23 Dhjetor 2021

  Takimi i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile

  Në bashkëpunim me Zyren për Qeverisje të Mirë u mbajt takimi i Këshillit për Bashkëpunim të Qeverisë me Shoqërinë Civile. Qëllimi i këtij takimi ishte prezantimi i të arriturave, sfidave dhe diskutimet për çështjet që lidhën me punën si ekip. Lexo më shumë