Takim mes Platforma CiviKos dhe organizates partenere INPO në Ferizaj

Takimi me përfaqësues të organizatës Iniciativa për Progres - INPO të Ferizajit, për të dakorduar bashkëpunimin dhe aktivitetet e projektit 'Përforcimi i Zërave Lokal Përmes Pjesëmarrjes Aktive' që do të ndodhin në këtë komunë. Organizata INPO do të jetë partneri lokal i Platforma Civikos për takimet, trajnimet dhe aktivitetet e tjera që lidhen me rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në procese vendimmarrëse lokale. Ky projekt mbështetet nga National Endowment for Democracy. << Kthehu mbrapa