Punëtorit mbi rritjen e pjesëmarrjes së qytetarëve në proceset vendimmmarrëse lokale (infografikë)

Platforma Civikos ka përfunduar serinë e punëtorive për rritjen e bashkëpunimin në mes të qytetarëve, përfaqësuesëve të këshillave të fshatrave dhe lagjeve, si dhe organizatave lokale për ngritur pjesëmarrjen në proceset e vendimarrjes të komunave të tyre përkatëse. Këto punëtori i kanë shërbyer përgatitjes për dëgjimet buxhetore komunale që janë duke ndodhur tani dhe do të finalizohen në shtator. Në infografikë i gjeni të dhënat nga kjo seri e aktiviteteve në komunat target të projektit që mbështetet nga National Endowment for Democracy. << Kthehu mbrapa