Publikohet "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" në Prishtinë

Grupi i organizatave të shoqërisë civile nga Komuna e Prishtines të cilët kanë përfituar njohuri mbi monitorimin të prokurimit publik në nivel lokal, kanë përfunduar serinë e punëtorive mbi mësimin e aplikueshëm. Kjo seri e punëtorive është mbajtur në kuadër të projektit të #USAID Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse.

Si rezultat, pesë organizata kanë punuar së bashku në përpilimin e raportit të monitorimit mbi aktivitetin e prokurimit, gjegjësisht të kontratës së prokurimit “Rrethrrotullimi Lakrishtë - Rrethrrotullimi Arbëri”. Raporti është përpiliuar nga: Organizata Çohu, Iniciativa per Progras -INPO, Lëvizja FOL, Open Data Kosovo dhe Instituti Columbus, fasilitator Visar Prebreza.

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu.

<< Kthehu mbrapa