Auditimi Social është afër përfundimit në disa komuna

Rrugëtimi i procesit të Auditimit Social në Komunën e Kamenicës, Komunën e Pejës, Komunën e Rahovecit dhe Komunën e Lipjanit në Kosovë është afër përfundimit. Sot ekipi i Platforma Civikos dhe Decentralisation and Municipal Support - DEMOS u takuan per te finalizuar videot promovuese për të treguar ndikimin e kësaj nisme të rëndësishme. << Kthehu mbrapa