Publikohet "Raport i monitorimit të aktivitetit të prokurimit" në Mitrovica e Veriut

Kjo seri e punëtorive është mbajtur në kuadër të projektit të USAID Komunat Transparente Efektive dhe Llogaridhënëse. Si rezultat, organizatat kanë punuar së bashku në përpilimin e raportit të monitorimit mbi aktivitetin e prokurimit, gjegjësisht të kontratës së prokurimit “Analiza e raportit të prokurimit publik për fazën e dytë ndërtimi i sallës së sportit dhe stacionit të zjarrëfiksave në Mitrovicën e Veriut”. Raporti është fasilituar nga: Platforma CiviKos.

Raportin e plotë mund ta gjeni këtu.

<< Kthehu mbrapa