• Një vit monitorim për më shumë transparencë

  Shkarko
  • MATRICA E MONITORIMIT

   Për të vizituar matricën e monitorimit të CiviKos për Strategjinë Qeveritare për Bashkëpunim me Shoqërinë Civile klikoni tek MATRICA

   Matrica
  • Antarësohu