• Ariana Qosaj Mustafa (KIPRED)

 • Bujar Kadriu (Shoqata e të Verbërve të Republikës së Kosovës)

 • Petrit Tahiri (KEC)

 • Feride Rushiti (QKRMT)

 • Sihana Mehmeti (KFOS)

 • Taulant Hoxha (KCSF)

 • Monitoring Matrix

  To visit matrix of monitoring for implementation of gonvermental strategy for cooperation with civil society click MATRIX

  Matrix
 • Membership