• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 24 November 2022

  The meeting with the deputy General Secretary of the Ministry of Local Government Administration

  Platforma CiviKos, së bashku me koordinatorin e ekipit të dytë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe me përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë, u takuan me Zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Continue

 • 23 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Gjilan where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Gjilan, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented. Continue

 • 22 November 2022

  THE TRAJECTORY OF THE PROJECTS MONITORED BY THE CITIZENS

  The group of Peja's citizens, engaged voluntarily, is ensuring the direction of the project "Regulation of Karagaç Park in Peja" is on the right track. Continue

 • 16 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Mitrovica, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Mitrovica, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented Continue

The meeting with the deputy General Secretary of the Ministry of Local Government Administration

Platforma CiviKos, së bashku me koordinatorin e ekipit të dytë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe me përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë, u takuan me Zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Continue

 • 24 November 2022

  The meeting with the deputy General Secretary of the Ministry of Local Government Administration

  Platforma CiviKos, së bashku me koordinatorin e ekipit të dytë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe me përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë, u takuan me Zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Read more

 • 23 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Gjilan where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Gjilan, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented. Read more

 • 22 November 2022

  THE TRAJECTORY OF THE PROJECTS MONITORED BY THE CITIZENS

  The group of Peja's citizens, engaged voluntarily, is ensuring the direction of the project "Regulation of Karagaç Park in Peja" is on the right track. Read more

 • 16 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Mitrovica, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Mitrovica, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented Read more

 • 10 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Gjakova, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Gjakova, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented. Read more

 • 09 November 2022

  Two day training for the Social Audit group in Rahovec

  Civikos Platform with the support of the Decentralisation and Municipal Support - #DEMOS project implemented by Helvetas Swiss Intercooperation, has continued with the training for the Social Audit group in Rahovec. Read more

 • 03 November 2022

  Takimi i anëtarëve të Këshillit për zbatimin e objektivave të Strategjisë

  Platforma Civikos në bashkëpunim me Zyrën për Qeverisje të Mirë organizuan takim me anëtarët e Këshillit për Bashkëpunim të Shoqërisë Civile me Qeverinë, Read more

 • 01 November 2022

  The two days training for the Social Audit team in Kamenica

  Civikos Platform with the support of the Decentralisation and Municipal Support - DEMOS project implemented by Helvetas Swiss Intercooperation, has continued with the training for the Social Audit group in Kamenica. Read more

 • 31 October 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Pristina where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Pristina, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented by Platforma CiviKos. Read more