• Ngjarjet e kaluara
 • Tani
 • Të ardhshme
 • 04 May 2023

  The workshop of the thematic group for improving the institutional and legal framework for public funding of CSOs

  CiviKos Platform organized the workshop of the Thematic group for improving the institutional and legal framework for public funding of CSOs.
  Continue

 • 03 May 2023

  the workshop of the thematic group for increasing volunteerism for programs of public interest

  CiviKos Platform organized the workshop of the thematic group for increasing volunteerism for programs of public interest. Continue

 • 28 April 2023

  "THE REPORT ON MONITORING THE IMPLEMENTATION OF THE GOVERNMENT STRATEGY FOR COOPERATION WITH CIVIL SOCIETY 2019-2023" has been published

  The report presents the main findings from monitoring the implementation of the Strategy's objectives during 2022. Continue

 • 26 April 2023

  The workshop of the Thematic group for increasing the participation of civil society in policy-making.

  CiviKos Platform organized the workshop of the Thematic group for increasing the participation of civil society in policy-making. Continue

The workshop of the thematic group for improving the institutional and legal framework for public funding of CSOs

CiviKos Platform organized the workshop of the Thematic group for improving the institutional and legal framework for public funding of CSOs.
Continue

 • 14 December 2022

  The workshop of the Thematic group for improving the institutional and legal framework for public funding of CSOs

  CiviKos Platform organized the workshop of the Thematic group for improving the institutional and legal framework for public funding of CSOs. Read more

 • 13 December 2022

  The workshop of the Thematic group for increasing the participation of civil society in policy-making

  CiviKos Platform organized the workshop of the Thematic group for increasing the participation of civil society in policy-making. Read more

 • 07 December 2022

  Training for the Social Audit team in Janjevë

  Civikos Platform, with the support of the Decentralization and Municipal Support - DEMOS project implemented by Helvetas Swiss Intercooperation, held the following training for the Social Audit team in Janjevë. Read more

 • 30 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Ferizaj, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Ferizaj, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented. Read more

 • 25 November 2022

  The Social Audit Group of Rahovec to analyze the implementation of the project

  This weekend, we are staying in Rahovec with the Social Audit Group of Rahovec to analyze the implementation of the project "Construction of Infrastructure for Persons with Special Needs" Read more

 • 24 November 2022

  The meeting with the deputy General Secretary of the Ministry of Local Government Administration

  Platforma CiviKos, së bashku me koordinatorin e ekipit të dytë të Këshillit për Bashkëpunim Shoqëri Civile-Qeveri dhe me përfaqësues nga Zyra për Qeverisje të Mirë, u takuan me Zv. Sekretaren e Përgjithshme të Ministrisë së Administrimit të Pushtetit Lokal, znj. Venera Çerkini. Read more

 • 23 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Gjilan where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Gjilan, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented. Read more

 • 22 November 2022

  THE TRAJECTORY OF THE PROJECTS MONITORED BY THE CITIZENS

  The group of Peja's citizens, engaged voluntarily, is ensuring the direction of the project "Regulation of Karagaç Park in Peja" is on the right track. Read more

 • 16 November 2022

  The regional meeting with civil society organizations in Mitrovica, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023

  CiviKos Platform has organized the regional meeting with civil society organizations in Mitrovica, where the preliminary data of the report on monitoring the Government Strategy for Cooperation with Civil Society 2019-2023 were presented Read more